تاریخ :  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393
نویسنده :  علیرضاافراسیابی
تاریخ :  دوشنبه سیزدهم مرداد 1393
نویسنده :  علیرضاافراسیابی
تاریخ :  شنبه بیست و یکم تیر 1393
نویسنده :  علیرضاافراسیابی
تاریخ :  جمعه هجدهم بهمن 1392
نویسنده :  علیرضاافراسیابی
تاریخ :  جمعه بیست و هفتم دی 1392
نویسنده :  علیرضاافراسیابی
روستای کلوسه در غربی ترین نقطه جغرافیایی شهرستان فریدونشهر از استان اصفهان ودر دامنه هایی کوهستانی واقع شده که از شمال با روستای پشندگان و از شرق با روستای وستگان واز جنوب باروستای خویه واز غرب باروستای هیران همجوار است.
این روستا از لحاظ جمعیت بعد از روستاهایی سیبک وچغیورت پرجمعیت ترین روستای شهرستان فریدونشهر میباشدو دارای طبیعتی زیبا وبکر میباشدو گونه گیاهان کمیابی که در جهان کم یافته میشود در این روستای زیبا وجود داردمانند کرفس ،قارچ ،موسیر،تره کوهی و...

مردم این روستا با گویش زیبای لری سخن میگویند و همه آنها از طایفه موگویی از ایل چهارلنگ بختیاری میباشند.و علی رغم فقر مادی در آن منطقه ولی مردمانی مهربان و مهمان نواز میباشند.

اغلب مردم روستا به شغل دامپروری و کشاورزی مشغول میباشند.